... ve stopách přírody ...

Dotační programy

  •  Nalezení vhodného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný záměr

Pomoc při nalezení a výběru dotačního titulu z národních i evropských programů.

Budeme se snažit vybrat nejvhodnější dotační titul na míru dle Vašich možností. Například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů.

 

  • Zajištění podkladů pro žádost o dotaci a podání o žádosti o dotaci

Žádost o podporu představuje klíčový dokument, který rozhodne o úspěchu žádosti. Zajistíme vám pečlivé shromáždění všech povinných příloh pro žádosti o dotacia Žádost i se všemi povinnými podklady a přílohami do stanoveného termínu podáme.

 

  •  Administrace žádosti o dotaci

Po zpracování žádosti o dotaci čeká na žadatele administrativně nejnáročnější část celého dotačního cyklu – administrace projektu.

Většina projektů se před finálním hodnocením vrací od poskytovatele dotace s připomínkami k doplnění či vysvětlení konkrétních specifik. V takovém případě se postaráme o komunikaci a všechny dílčí změny tak, aby vaše žádost o dotaci mohla být úspěšná.

 

  • Průběžné financování a závěrečné vyhodnocení akce

V součinnosti s žadatelem a dodavatelem stavebních prací řešíme průběžné financovancovánív průběhu realizace projektu faktury a výpisy z účtů, fotodokumentace,

ZVA nejčastěji dokládá předávací protokol, doklad opravňující stavbu (např. kolaudační rozhodnutí),

 

  • Úspěšné splnění doby udržitelnosti

U evropských dotací se navíc každý rok předkládá monitorující zpráva, která informuje, jak je s výstupem projektu zacházeno a jak je projekt využíván.