... ve stopách přírody ...

Dozorová činnost

AUTORSKÝ DOZOR

Vedení stavby podle schválené projektové dokumentace sleduje autorský dozor - AD. Jedná se o projektanta stavby, který kontroluje dodržení podmínek projektu. Upravuje nebo mění projekt během výstavby dle aktuálních požadavků investora. V neposlední řadě poskytuje podporu stavbyvedoucímu, aby komplexní a složitý projekt pochopil správně, tak jak jej autor zamýšlel.

 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

U staveb financovaných z veřejného rozpočtu musí mít technický dozor stavebníka od 1. ledna 2018 autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Cílem je zvýšit kvalitu provádění staveb.

Technický dozor stavebníka vykonává kontrolní a dozorovou činnost nad kvalitním, včasným a hospodárným prováděním prací a dodávek v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby nebo její části a se smluvními podmínkami výstavby.

U nás ve firmě se snažíme dělat technický dozor jako kompletní službu investorovi. Tato služba obsahuje: kontrola SOD, kontrola rozpočtu, jednání s projektantem, kontrola zakrývaných anebo později nedostupných konstrukcí, účast na kontrolních dnech, zápis do stavebního deníku, fotodokumentace stavby, projednání a schvalování soupisu provedených prací, přebírání jednotlivých částí stavby, konečné předání stavby investorovi, seznam vad a nedodělků a jejich následná kontrola do úplného vyřešení, spolupráce při kolaudaci stavby.

 

STAVEBNÍ DOZOR

Stavební dozor potřebujte vždy, když jste se rozhodli stavět svépomocí. Pokud si najmete firmu, odpovídá za stavbu ona (odborníci si ale doporučují zajistit stavební dozor i v tomto případě). Během výstavby proti sobě stojí dva odlišné zájmy. Na jedné straně stojí ten, kdo dům staví (investor) a na druhé straně stavební firma.

 

KOORDINÁTOR BOZP