... ve stopách přírody ...

Poradenství

  • Nalezení vhodného programu a v něm konkrétní oblasti podpory pro plánovaný záměr

Pomoc při nalezení a výběru dotačního titulu z národních i evropských programů.

Snažíme se vybrat nejvhodnější dotační titul na míru dle Vašich možností. Například podle způsobů financování, výše spoluúčasti, termínů realizace, způsobilých a nezpůsobilých výdajů.