... ve stopách přírody ...

Barácký potok PŠ 2014

Projekt byl zpracován v době kdy kapacita koryta v důsledku zanesení sedimenty byla snížená a podélné a příčné opevnění bylo porušeno. Na Baráckém potoce došlo k odstranění sedimentů a kamenů z koryta vodního toku. Porušené podélné a příčné opevnění bylo přespárováno nebo opraveno. Příčné objekty mimo intravilán obce Bransouze na Baráckém potoce a na levobřežním přítoku Baráckého potoka byli stabilizovány lomovým kamenem a došlo k odstranění sedimentů z jejich retenčního prostoru.