... ve stopách přírody ...

Biocentrum Hrádek

Cílem projektu bylo vybudování biocentra. V rámci projektu došlo k vybudování dvou vodních tůní, odběrného objektu, odtokového objektu (přepad), propustku, k terénním a vegetačním úpravám.