... ve stopách přírody ...

Biocentrum Pod Horkou

Projekt byl zpracován na výstavbu biocentra v rovinaté údolní nivě toku Šatavy. Účelem stavby bylo vytvořit plnohodnotné mokřadní biotopy. Došlo k vytvoření několika vodních plocha, vodních tůní s výsadbou dřevinných kultur.