... ve stopách přírody ...

Biocentrum s vodní plochou Pod Hájkem

Účelem stavby bylo vybudování biocentra s vodní plochou. Jednalo se o vybudování vodní nádrže, mokřadu, vodní tůně, polní cesty (příjezdová komunikace) a výsadeb. Projekt řešil úpravu údolní nivy včetně zřízení výpustného objektu a bezpečnostních přelivů, zřízení zátop nádrží, vytvoření přilehlých litorálních zón a úpravu koryta toku pod hrází. Výstavbou vodní nádrže, mokřadu a vodní tůně vzniklo lokální biocentrum, které podporuje rozvoj mokřadních rostlin a živočichů.