... ve stopách přírody ...

Biocentrum s vodní plochou

Cílem projektu „BIOCENTRUM S VODNÍ PLOCHOU“ byla výstavba vodní nádrže a tůní. V rámci projektu došlo k vybudování vodní nádrže, tůní, výpustného objektu, terénních úprav a vegetačních úprav.