... ve stopách přírody ...

Korouhevský potok

Jednalo se o stavební úpravy stávajícího toku. Převážně šlo o odstranění sedimentu z koryta toku, úprava opevnění břehů koryta kamennou rovnaninou a drátokoši, úprava opevnění na soutoku s pravostranným přítokem.