... ve stopách přírody ...

LC Pozďátky

Projekt stavby řešil výstavbu jednopruhové lesní cesty Pozďátky. Povrch LC je ze štěrkodrtě se zakalením. LC slouží k zpřístupnění lesních porostů. Samotná LC obsahuje výhybny, podélné a příčné odvodnění formou příkopů, dvou propustků a hospodářského přejezdu.