... ve stopách přírody ...

LC Senetářovská

Projekt stavby řeší obchvat lesní cesty Senetářovská v jejím problémovém úseku a zároveň řeší napojení na místní komunikaci z hlediska nadměrného opotřebení.