... ve stopách přírody ...

Lubě ve Skaličce

Předmětem projektové dokumentace stavby byl návrh zkapacitnění koryta říčky Lubě pro převádění povodňových průtoků. Cílem bylo bezpečné převádění vyšších průtoků intravilánem obce a zamezení možného vzniku škod způsobené v důsledku nedostatečné kapacity koryta.