... ve stopách přírody ...

Mokřadní biotop

Účelem stavby bylo vybudování mokřadů a vodních tůní, které by se zařadily mezi významné krajinné prvky tohoto území. Mokřad slouží k akumulaci a částečné retenci vody. Především se počítalo s vybudováním vyváženého ekosystému vyhovující mokřadním společenstvům. Z celkové plochy zátopy v obou mokřadech je část, která tvoří litorální zónu s mírnými svahy břehů a pozvolným narůstáním hloubky vody. Mokřady doplnilo mezilehlé meandrující koryto s průtočnou tůní a dalšími tůněmi s ním sousedící. V rámci projektu byla navržena i doprovodná výsadba stromů a ostatní zeleně vyhovující tomuto prostředí.