... ve stopách přírody ...

Mokřadní prvky v lokalitě Hrubé Kusy

Jedná se o víceúčelovou stavbu. Hlavními účely projektu jsou vytvoření biocentra s vodními plochami, vytvoření podmínek pro rozvoj mokřadní a na vodu vázaných živočišných a rostlinných společenstev, zvýšení biodiverzity území, zvýšení akumulační schopnosti krajiny v suchých obdobích a rekreační využití v klidové zóně města Rousínov. Předpokládá se, že území bude využíváno k vycházkám a příležitostnému koupání.