... ve stopách přírody ...

Mokřady U Mlýna

Předmětem projektu byl návrh mokřadu, tůní, doprovodné výsadby a biotechnických doplňků, které jsou součástí lokálního biocentra v údolní nivě řeky Třebůvky. Plocha je součástí územního systému ekologické stability (LBC3 Mezihoří).