... ve stopách přírody ...

Obnova mokřadů v Maršovicích

Předmětem projektu byl návrh na obnovu mokřadů, doprovodné výsadby dřevin a biotechnických doplňků.