... ve stopách přírody ...

Oprava vodní nádrže

Předmětem projektu byla změna dokončené stavby, která spočívá v odtěžení sedimentu, výměně výpustného objektu, opevnění návodního líce hráze a kácení dřevin.