... ve stopách přírody ...

Ořešín - Revitalizace VKP Loučky

Cílem projektu byla výstavba mokřadu, tůní a biotechnických objektů. V rámci projektu došlo k vybudování mokřadu, tůní, biotechnickým objektů, terénním úpravám a vegetačním úpravám. Cílem navržených úprav bylo zlepšit stav VKP Loučky (dříve nazváno VKP Ořešínská rákosina) a podpořit zde výskyt významných druhů živočichů a zejména reprodukce zvláště chráněných obojživelníků.