... ve stopách přírody ...

Poldr Okříšky

Předmětem projektu byl Poldr Okříšky. Hráz je sypaná, zemní, homogenní o délce 340m. Výška hráze 7,6m, šířka v koruně 3 m. Výpustný objekt se skládá z vtokového objektu a odpadního potrubí zaústěného do betonové šachty, která slouží k napojení na stávající kamenný propustek.  Bezpečnostní přeliv je postaven při východním konci hráze. Jedná se o přeliv, opevněný dlažbou z lomového kamene na sucho.