... ve stopách přírody ...

PPO Počátecký potok

Předmětem stavby byla protipovodňová ochrana městské části Počátky. Jednalo se o stavbu suché nádrže a následné zkapacitnění toku protékajícího intravilánem městské části.