... ve stopách přírody ...

Realizace opatření ÚSES

Předmětem stavby bylo založení vegetačních prvků v plochách určených plánem společenských zařízení komplexní pozemkové úpravy jako plochy pro realizaci prvků ÚSES.