... ve stopách přírody ...

Regenerace přírodní památky Oleksovická mokřina

Cílem projektu byla regenerace přírodní památky. V rámci projektu došlo k vybudování vodních tůní, rozčlenění plochy, terénních úprav a vegetačních úprav.