... ve stopách přírody ...

Rekonstrukce rybníka na návsi

Předmětem projektu byla rekonstrukce rybníka na návsi. Práce spočívaly v opravě opevnění břehů, výměně výpustného objektu a realizace oplocení okolo rybníka.