... ve stopách přírody ...

Retenční nádrž Na Špitálce

Vybudováním retenčních nádrží v dané lokalitě bylo zajištěno bezpečné odvádění srážkových vod v období zvýšených průtoků a byla současně zvýšena retenční schopnost krajiny. Projekt měl pozitivní vliv na životní prostředí, především vytvořením vhodného prostředí pro rozvoj obojživelníků a na vodu vázaných společenstev.