... ve stopách přírody ...

Retenční nádrž Štenkrava

V místě stavby se nachází vodní nádrž. Hráz je tvořena lesní cestou a výpustný objekt byl nefunkční. Došlo k vybudování nové retenční nádrže v místě původní zemní hráze. Byl vybudován nový výpustný objekt, bezpečnostní přeliv, odbahnila se zátopa nádrže, vybudovali se oddělené vodní tůně a zemní hráz je již pojízdná.