... ve stopách přírody ...

Retenční přehrážka v Doubravici

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající kamenné přehrážky v ř.km 0,802 toku Nešůrka v obci Doubravice nad Svitavou. Přehrážka po vytěžení sedimentu netěsnila a protékala jí voda. Tento stav způsoboval, že neplnila svoji funkci a byla narušena stabilita a hrozilo její zborcení. Původní těleso přehrážky včetně základu a vývaru bylo vybouráno. Ve stejném místě byla vybudována přehrážka. Přehrážka má železobetonové jádro a byla obložena kamenným řádkovým zdivem. Za přehrážkou byl vybudován vývar, který byl ukončen betonovým prahem a za prahem bylo provedeno opevnění toku. Z retenčního prostoru přehrážky byl vytěžen sediment. Do zátopy přehrážky byl vybudován trvalý sjezd, který bude sloužit k opětovnému těžení nánosů z retenčního prostoru přehrážky.