... ve stopách přírody ...

Revitalizace krajinné zeleně a ovocného sadu Horka

Záměr projektu byl odstranění nepůdních dřevin a obnova ovocného sadu s doplněním uvolněných ploch výsadbami listnatých dlouhověkých druhů dřevin. Projekt byl vytvořen s tříletou následnou péčí. Součástí je obnova cesty vedoucí středem VKP Horka.