... ve stopách přírody ...

Revitalizace LBC 1 Za Ořechy

V rámci projektu došlo k terénním úpravám. Vybudovaly se vodní tůně, mikro tůně, dorovnal se terén a navýšily se pěšiny. Došlo k vegetačním úpravám a výstavbě biotechnických objektů. V rámci vegetačních úprav došlo k výsadbě dřevin, ošetření dřevin a kácení dřevin. Byly vybudovány biotechnické objekty jako plazník, broukoviště a kamenná zídka.