... ve stopách přírody ...

Revitalizace slepého ramene Na Loukách

Cílem projektu byla revitalizace slepého ramene, vybudování tůní a výpustného objektu. V rámci projektu došlo k odbahnění a rozšíření slepého ramene o litorální zónu. V okolí slepého ramene byly vybudovány vodní tůně a byly provedeny terénní úpravy včetně vegetačních úprav. Z důvodu možnosti odpouštění vody ze slepého ramene byl vybudován výpustný objekt.