... ve stopách přírody ...

RO Olšovec

Předmětem projektu bylo vybudování retenčního objektu. Tento retenční objekt slouží k zadržení vody v krajině, akumulaci, retenci, bezpečnému převedení povodňových průtoků. Retenční objekt je navržen jako průtočná vodní nádrž.