... ve stopách přírody ...

Soustava retenčních nádrží Pastvisko

Předmětem projektu bylo vybudování tří retenčních nádrží. Tyto nádrže slouží k zadržení vody v krajině, akumulaci a bezpečnému převedení povodňových průtoků. Tři retenční nádrže byly navrženy jako průtočné vodní nádrže. K převedení M-denních průtoků a regulaci hladiny vody v nádrži byly zřízeny výpustné objekty, a to ve dvou případech uzavřený požerák a v jednom případě sdružený objekt. Pro převedení N-letých průtoků a povodňových průtoků byl v tělese hráze první nádrže zřízen sdružený objekt, v druhé nádrži boční bezpečnostní přeliv a v třetí byla vybudována snížená koruna hráze.