... ve stopách přírody ...

Suchý poldr nad Předínem

Cílem projektu byl návrh suché retenční nádrže nad obcí Předín v údolní nivě říčky Brtnice spadající do povodí řeky Jihlavy.