... ve stopách přírody ...

Vodní nádrž Habr a vodní nádrž Okrouhlík

Účelem stavby bylo vybudování dvou vodních nádrží a polní komunikace. Jedná se o vybudování vodních nádrží, součástí bude zřízení výpustných objektů a bezpečnostních přelivů, zřízení zátop nádrží, vytvoření litorálních zón a vybudování polní komunikace. Vybudované vodní nádrže podporují rozvoj mokřadních rostlin a živočichů hlavně v prostoru litorálních zón.