... ve stopách přírody ...

Vodní nádrž Šumná

Cílem projektu byla rekonstrukce vodní nádrže. V rámci projektu došlo k odtěžení sedimentu z prostoru zátopy, k rekonstrukci tělesa hráze, byl vybudován nový výpustný objekt včetně nového propustku a bezpečnostní přeliv včetně nového propustku, dále došlo k terénním úpravám.