... ve stopách přírody ...

Vodní nádrž U Sadu

Předmětem projektové dokumentace byla výstavba nové vodní nádrže a revitalizace přítokového koryta toku Daníže.